page  

 

范蠡:曾 杰(浙崑/高雄場)、溫宇航(國光/台南場)

西施:楊莉娟(台崑/高雄場)、楊 崑(浙崑/台南場)

浣紗女:洪倩、白雲、胡娉、耿綠潔(浙崑)

東施:李瓊瑤(浙崑)

 

劇情簡介:美女西施溪邊浣紗,忠臣范蠡邂逅佳人。郎才女貌一見鍾情,以紗為憑互許終身。

 

圖多,請耐心等候網頁讀取

 

 

高雄場:

 

 

Kaohsiung_0233Kaohsiung_0235Kaohsiung_0242Kaohsiung_0248Kaohsiung_0258Kaohsiung_0261Kaohsiung_0271Kaohsiung_0285Kaohsiung_0314Kaohsiung_0315Kaohsiung_0316Kaohsiung_0317Kaohsiung_0323Kaohsiung_0328Kaohsiung_0338Kaohsiung_0341Kaohsiung_0346Kaohsiung_0352Kaohsiung_0353Kaohsiung_0355Kaohsiung_0357Kaohsiung_0359Kaohsiung_0362Kaohsiung_0369Kaohsiung_0371Kaohsiung_0375Kaohsiung_0381Kaohsiung_0384Kaohsiung_0388Kaohsiung_0394Kaohsiung_0396Kaohsiung_0399 

 

 

 

 

台南場:

 

Tainan_0166Tainan_0167Tainan_0169Tainan_0170Tainan_0171Tainan_0172Tainan_0173Tainan_0175Tainan_0177Tainan_0180Tainan_0181Tainan_0184Tainan_0186Tainan_0187Tainan_0189Tainan_0192Tainan_0193Tainan_0198Tainan_0199Tainan_0200Tainan_0203Tainan_0204Tainan_0208Tainan_0209Tainan_0211Tainan_0217Tainan_0218Tainan_0219Tainan_0220Tainan_0221Tainan_0225Tainan_0229

 

 

 

創作者介紹

架空馬戲團

demona 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()